איפה החיסכון ?

כאשר אתם בוחרים לעבוד עם מתכנת מטעמנו, אתם חוסכים לא רק בעקבות עלויות ההעסקה הנמוכות יחסית.

אתם מקבלים גיבוי מלא וחוסכים את כל ההוצאות הנלוות להעסקת עובד, על כל המשתמע מכך - מתהליך הגיוס, הנה"ח, כ"א, לוגיסטיקה (שינוע שולחן ומחשב), וקפה בצהריים – הכל על חשבוננו...